ענייני עבודה

חופשה ללא תשלום - קורונה

 

  • בשל התפשטות נגיף הקורונה הוצאו עובדים רבים במשק לחופשה ללא תשלום. 

  • בתקופה זו נשמרים יחסי עובד מעביד בין הצדדים ואולם העובד אינו זכאי לתשלום שכר ולזכויות סוציאליות כגון צבירת ימי מחלה ו/או ימי חופשה.

  • חשוב להבין כי תנאי לחופשה ללא תשלום הינו שהדבר נעשה בהסכמת העובד.

  • עובדים מתחת לגיל 67 שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר החל מ-1/3/20 בשל צמצומים במקום עבודתם עקב התפשטות הקורונה, יהיו זכאים  לדמי אבטלה, ובתנאי ויעמדו בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי.

  • לעובד שיצא לחל"ת ישולמו דמי אבטלה החל מתחילת החל"ת. העובד יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.

  •         כדי לקבל דמי אבטלה על כל עובד להירשם בשירות התעסוקה מיד עם                    הפסקת  העבודה.

  •        בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),         תשל"א-1971, בתקופת החל"ת חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור         העובד למשך שני חדשים קלנדריים רצופים בלבד ולאחר מכן על העובד                    לדאוג לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי. 

  •        לסיוע ולתיאום פגישת ייעוץ טלפונית יש להתקשר ל-077-5013088