אזרחי-מסחרי-קיומה של שותפות

 

בשנת 2012 פנה אלינו בעל עסק אשר נתבע על ידי שותפו לשעבר בסך כולל של למעלה מ-600,000 ש"ח בפני שלוש ערכאות שונות (בית משפט השלום, בית הדין לעבודה ולשכת ההוצאה לפועל).

לאחר ייצוג מתמשך של למעלה מ-4 שנים בכל הערכאות, נדחו 2 מתוך 3  התביעות שהוגשו כנגד הלקוח ובתביעה השלישית הושגה פשרה בסך של 30,000 ש"ח בלבד.

במסגרת התביעה העיקרית קיבל בית המשפט את עמדת המשרד בסוגיית קיום השותפות בין הצדדים ודחה את התביעה לחלוטין.

 

 

 

 

 

 

 

ביטול פסק דין ודחיית תביעה כנגד לקוח

 

כנגד לקוח המשרד נפתח תיק הוצאה לפועל ע"ס כ-40,000 ש"ח כתוצאה מפסק דין שניתן כנגדו בהיעדר הגנה.

זמן קצר לאחר פנייתו הצליח המשרד לבטל את פסק הדין שניתן כנגד הלקוח והדיון בתיק עבר לבית המשפט.

בסיום ההליך הצליח המשרד להוכיח כי הלקוח איננו חייב דבר והתביעה כנגדו נדחתה במלואה תוך חיוב התובעת בהוצאות.

 

 

 

 

 

 

 

פשיטת רגל

 

חייב שהיו פתוחים כנגדו למעלה מ-20 תיקי הוצאה לפועל, בסך כולל של מליון ומאתיים אלף ש"ח, הגיע למשרדנו כאשר הנושים השונים נוקטים כנגדו במגוון הליכי הוצאה לפועל.

כסיוע מיידי הגשנו עבור החייב בקשה לצו כינוס. הבקשה אושרה על ידי בית המשפט המחוזי שקבע לחייב צו תשלומים של 300 ש"ח בכל חודש.

בסיום ההליך הכריז בית המשפט על החייב כפושט רגל ופטר אותו מכל חובותיו בתשלום של 25,000 ש"ח בלבד.

 

 

 

 

 

ייצוג חייבים

 

חברת מי עדן פתחה תיק הוצאה לפועל כנגד לקוחת המשרד בסך של למעלה מ-20 אלף ש"ח החייבת ניגשה למשרדנו רק לאחר שנה מיום פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגדה ולאחר שננקטו כנגדה הליכים רבים ובהם הגבלות על חשבון הבנק ועל רישיון הנהיגה שלה וכן צו עיכוב יציאה מהארץ. 

הגשנו עבור החייבת באופן מיידי התנגדות ובקשה להארכת מועד.

עוד בטרם התקיים ולו דיון אחד בתיק הוסכם בין הצדדים כי התביעה כנגד הלקוחה תידחה במלואה וללא כל תשלום מצדה.

הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של החלטת בית המשפט, תיק ההוצאה לפועל נסגר וכל ההליכים כנגד הלקוחה בוטלו באופן מיידי.

הפטר חובות

חייב שהיו פתוחים כנגדו תיקי הוצאה לפועל בסך כולל של מליון וחצי ש"ח, החל במשרדנו הליך של פשיטת רגל אשר בסופו קבע בית המשפט כי כל חובותיו נמחקים, כל תיקי ההוצאה לפועל שהיו פתוחים כנגדו נסגרים וכל העיקולים, ההגבלות וכן צו עיכוב יציאה מהארץ מבוטלים.

דיני עבודה

נהג אוטובוס שפוטר מעבודתו שלא כדין, ללא שימוע ו/או הודעה מוקדמת פנה למשרדנו לצורך הגשת תביעה לבית הדין לעבודה. לאחר דיון בתיק קיבל בית הדין את הרוב המוחלט של רכיבי התביעה, קבע כי העובד צודק בדרישותיו וחייב את המעסיקה בהוצאות ושכר טרחת עורך דין.