זכויות יוצרים

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של גניבת זכויות יוצרים בכלל ובאינטרנט בפרט בשל הקלות הבלתי נסבלת של אפשרויות ההעתקה וההפצה.

 

בנסיבות אלה ראוי ויש להקפיד ולמצות את הדין עם מפרי זכויות יוצרים הפוגעים בקניינו של אדם ו/או תאגיד באופן ישיר, בפרט כשתכלית השימוש ביסודה ובמהותה מסחרית.

 

חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 מגן על היוצר, האדם שהביא לעולם את היצירה, כאשר יצירה יכולה להיות תמונה, חיבור, אתר אינטרנט, הקלטות, מוסיקה, יצירה אומנותית, קולנועית ועוד.

 

משרד עו"ד שרון הלוי המתמחה בסוגיות הסבוכות של הקניין הרוחני וזכויות היוצרים השיג עבור לקוחותיו פיצויים גבוהים עבור הפגיעה בקניינם של היוצרים.

 

חשוב לזכור כי כמעט כל העתקה מהווה עוולה ברת פיצוי, כאשר הפיצוי המקסימלי בגין כל הפרה עומד על 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.