לשון הרע

בשנים האחרונות אנו עדים לכמות מקרים הולכת וגוברת של פרסומי לשון הרע. פרסומים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי בין קולגות לעבודה, שכנים, מכרים ואפילו בין זרים גמורים.

 

הפרסום יכול שייערך הן בע"פ והן בכתב ועיקרו השפלת אדם באופן פומבי.

 

לאחרונה נפוצה תופעת ה"שיימינג" אשר מקבלת ביטוי פומבי ברשת האינטרנט בכלל ובפייסבוק בפרט.

תופעה זו אשר מקורה ב"עברייני מקלדת" המרשים לעצמם לבייש אנשים תוך שהם עצמם מסתתרים מאחורי מקש ה-ENTER היא תופעה בזויה שיש להוקיע אותה ולהעלימה מהעולם.

 

עד שזה יקרה יסייע לך משרד עורכי דין שרון הלוי לקבל פיצוי מהפוגע בגין הפרסום המשפיל. 

 

החוק המרכזי העוסק בדיני לשון הרע הוא חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.

 

החוק מגדיר בסעיף 1 מהו לשון הרע וקובע שני מסלולים משפטיים להתמודדות עם לשון הרע:

  • משפט פלילי - סעיף 6 של החוק קובע עונש של עד שנת מאסר למי שמפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר. סעיף 8 מאפשר ייזום הליכים פליליים כנגד מפרסם לשון הרע בדרך של קובלנה פלילית של הנפגע, בנוסף למסלול הרגיל של הגשת כתב אישום על ידי המדינה.

  • משפט אזרחי - סעיף 7 של החוק קובע שלשון הרע היא עוולה אזרחית אשר ניתן לתבוע בגינה על פי דיני הנזיקין. סעיף 7א קובע פיצוי של עד 50,000 ₪ לכל ביטויי של לשון הרע ללא צורך בהוכחת נזק.

 

משרד עורכי דין שרון הלוי יעזור לך לעמוד על זכותך לשם טוב ולתקן את הנזק שנגרם לך על ידי הפוגע.